Ἐμπορικὸς πόλεμος ἐν ὄψει

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος, Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Κίνας, ἔχει ἀρχίσει καὶ ἀναμένονται οἱ προεκτάσεις του στὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ πρώτη ἔρχεται ἡ ἀντίδραση τῆς Βορείου Κορέας, ἡ ὁποία προσέφυγε ἐπίσης στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου, μετὰ τὸ Πεκῖνο, κατὰ τῆς Ἀμερικῆς, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δασμῶν στὶς ἐξαγωγὲς πλυντηρίων, παρὰ τὴν πολιτική της ἐξάρτηση ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Στὴν Ἀμερική, ὁ πρόεδρος τοῦ Μεξικοῦ ἀνέβαλε τὴν προγραμματισθεῖσα ἐπίσκεψη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπειλεῖ μὲ περιορισμὸ τῶν εἰσαγωγῶν ἀπ’ τὴν χώρα∙ ἡ καταγγελθεῖσα ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο συμφωνία ΝΑΦΤΑ (ΗΠΑ, Καναδᾶ, Μεξικοῦ) μᾶλλον καταργεῖται ὁριστικά, διότι οἱ σχετικὲς διαπραγματεύσεις τῶν τριῶν καρκινοβατοῦν καὶ οἱ ἄλλες δύο χῶρες ἀναζητοῦν ἄλλους ἐμπορικοὺς ἑταίρους. Ὁ Τζαστὶν Τριντὼ συνάπτει συμφωνίες καὶ μὲ τὶς Ἰνδίες, μετὰ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία, ἐνῶ τὸν ἴδιο δρόμο ἀκριβῶς ἀκολουθεῖ κατὰ βῆμα καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Μεξικοῦ.