Συρία, εὔθραυστη ἐκεχειρία

Ἡ εὔθραυστη ἐκεχειρία στὴν Γκοῦτα, κοντὰ στὴν Δαμασκό, δὲν διήρκεσε οὔτε μερικὲς ὧρες, παρὰ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ οἱ συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν, μὲ τὶς εἰκόνες τραυματισμένων μικρῶν παιδιῶν συγκλονιστικές. Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν λύεται μὲ οὐδέτερες ἀποφάσεις, παρὰ μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τους ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους∙ οἱ Ἰσλαμιαστές, ἀφοῦ ἐπὶ ἑπταετία ἤλεγχαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς χώρας καὶ ἐξώθησαν στὴν προσφυγιὰ πάνω ἀπὸ δώδεκα ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, τώρα διαμαρτύρονται, διότι βομβαρδίζονται ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ ζητοῦν τὴν προστασία τῶν ἀμάχων γυναικοπαίδων. Ὁπωσδήποτε κι ἔχουν ἀνάγκη προστασίας, ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ ὅτι, κάτω ἀπ’ τὴν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ὑποκρύπτεται πολλὲς φορὲς βαρὺς ὁπλισμός, γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ πολέμου∙ αὐτὸ πρέπει νὰ σταματήσει καὶ νὰ ἐφαρμοσθεῖ αὐστηρότατα ἡ ἐκεχειρία καὶ ἡ περίθαλψη τῶν ἀμάχων, ὅσων τουλάχιστον παραμένουν ζωντανοί, διαφορετικὰ ὁδηγεῖτα πάλι ἡ χώρα σὲ νέο κύκλο ἀτερμόνων ἀναμετρήσεων.