Μεταστροφὴ Ἀγγλοαμερικανῶν

Ἡ μεταστροφὴ τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς πολιτικῆς στὰ ἐσωτερικά μας κατεγράφρη μὲ τὴν αἰφνίδια ἐπίσκεψη στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, διαδοχικὰ τῶν πρεσβευτῶν Ἀμερικῆς καὶ Βρεταννίας∙ ἐπὶ τριετία οἱ δυό τους εἶχαν στὸ περιθώριο τὴν Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ ὁ Ἀμερικανὸς περισσότερο ἔπλεκε τὸ ἐγκώμιο τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ὁπότε χθὲς λίαν πρωΐαν, ὄχι μόνο ζήτησαν συνάντηση μαζί του, ἀλλὰ καὶ συζήτησαν τὰ ἐθνικὰ θέματα, Σκοπιανό, ἑλληνοτουρκικά, Βαλκάνια, τὰ οἰκονομικά, ἐνῶ ὁ Τζέφρεϋ Πάγιατ τὸν διαβεβαίωσε, ὅτι δὲν ἀσχολεῖται τὸ FBI στὴν ἔρευνά του μὲ πολιτικὰ πρόσωπα∙ οἱ πολιτικοὶ κύκλοι ἐξεπλάγησαν, διότι, ὅταν δύο μεγάλες δυνάμεις προτιμοῦν συζητῆσαι ζωτικὰ προβλήματα μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὴν κυβέρνηση, σημαίνει, «τἄφαγε τὰ ψωμιά της». Ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι σφόδρα ἐνοχλημένοι μαζί της, γιὰ τοὺς χειρισμούς της καὶ στὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, διότι δὲν προστατεύει σχεδὸν καθόλου τὰ ἀναλογοῦντα εὐρωπαϊκὰ καὶ ἑλληνικὰ σύνορα…