Ὡς μετανοοῦσα Μαγδαληνὴ

Ὡς μετανοοῦσα Μαγδαληνὴ παρουσιάζεται ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὑπόσχεται τὴν κατάργηση διατάξεως ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε θεσπίσει, γιὰ τὴν διασφάλιση προνομίων στοὺς ταλαίπωρους ὑπουργούς του, ἀλλά, «εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα»∙ τὸ σκάνδαλο, μὲ τὸ προικοδοτούμενο πάμπτωχο ζεῦγος ἐκ Μανχάτταν, ἀπέδειξε καὶ τὶς ἐξαρτήσεις ὅλων ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Παραιτήθηκε μόνο ἡ σύζυγος -καὶ μάλιστα μετὰ τριήμερο καὶ τὸν κόσμο νὰ βοᾶ-, καὶ μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ ὁ σύζυγος παραμένει ὑπουργὸς καὶ ἄλλως μᾶλλον προνομιοῦχος∙ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ, σὲ πολὺ μικρότερο σκάνδαλο καὶ νὰ μὴν φεύγει ὁ ὑπουργὸς αὐθορεὶ καὶ παραχρῆμα, ἀλλὰ ἐδῶ ἔχουμε κατὰ τὸ ἥμισυ παραίτηση καὶ μάλιστα χρονοτριβοῦσα. Ὁ λόγος εἶναι ἄλλος, τὸ ζεῦγος ἐκπροσωπεῖ τοὺς ἐπικυριάρχους ἀτλαντικοὺς καὶ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀπομάκρυνσή του∙ ἡ κυβέρνηση, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἁπλῶς ὑπακούουν τυφλὰ στὶς ἐντολές τους, χωρὶς οὐδεμία ἀντίρρηση, διαφορετικὰ δὲν θὰ βλέπαμε αὐτὴν τὴν φαρσοκωμωδία.