Καὶ ἐπιδότηση τοῦ ἐνοικίου

Οἱ ἐξ Ἀμερικῆς ἀριστεροὶ καὶ ἀγωνιστὲς τῶν λαϊκῶν συμφερόντων ὑπουργοὶ τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, γιὰ τοὺς κόπους τους καὶ τὶς θυσίες τους τὴν τριετία, ἀποζημιώνονται κανονικὰ ἀπ’ τὸ δημόσιο ταμεῖο∙ ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ εἰσπράττουν ἀκέραια τὴν βουλευτικὴ ἀποζημίωση, ἀλλὰ ἡ ὑφυπουργὸς Ἐργασίας, Ράνια Ἀντωνοπούλου, μετὰ τοῦ συζύγου της, Δημήτρη Παπαδημητρίου, εἰσπράττουν καὶ τὸ ἐνοίκιο, 1000 εὐρὼ τὸν μῆνα, γιὰ τὸ διαμέρισμά τους στὸ Κολωνάκι. Ὄχι θὰ ἔμειναν στὸ Περιστέρι, μὲ τριακόσια εὐρώ! Τὸ σκάνδαλο ἔχει ξεσπάσει τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀλλὰ πολὺ καθυστερημένα ἀντέδρασαν ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ ἴδιοι∙ σέβονται τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς, ὄχι ψέμματα! Ἄλλωστε, εἶναι καὶ φτωχοί, μόλις τριάμισυ ἑκατομμύρια δολλάρια περιουσία ἔχουν στὴν διάθεσή τους.