Παράταση σινοαμερικανικῶν

Ἡ παράταση τοῦ σινοαμερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου, μέχρι τὴν συνάντηση τῶν Ξὶ Τιζπὶνγκ καὶ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν Ἰαπωνία τὸν ἄλλο μῆνα, αὐξάνει τὴν ἀβεβαιότητα στὴν παγκόσμια καὶ περισσότερο στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὰ κινεζικὰ ἀντίμετρα ἰσχύουν, ἐνῶ οἱ εἰσαγωγὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῶν κινεζικῶν διαρκῶν καταναλωτικῶν καὶ παραγωγικῶν ἀγαθῶν γίνονται μὲ τὶς νέες τιμὲς καὶ μὲ ἄμεσες πιέσεις στὸν πληθωρισμό, διότι δὲν ἔχουν ἄλλες πηγὲς ἐφοδιασμοῦ οἱ Ἀμερικανοί. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ κοινότητα εἶναι αἰσθητὲς πλέον∙ ὅλες οἱ χῶρες, καὶ κυρίως οἱ μεγάλες προετοιμάζονται γιὰ μακροχρόνιο ἐμπορικὸ πόλεμο Ἀμερικῆς καὶ Κίνας, μὲ τὶς περισσότερες στὸ πλευρὸ τοῦ Πεκίνου∙ ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἀπομονωμένη, τόσο ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἀσιάτες, ὅσο κι ἀπ’ τοὺς Ἀφρικανοὺς καὶ τοὺς Λατινοαμερικανούς. Ἡ συμμετοχὴ τῆς Κίνας στὸ διεθνὲς ἐμπόριο καὶ στὴν βοήθεια πρὸς τὶς τρίτες χῶρες εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἐκείνης τῶν ΗΠΑ, καὶ αὐτὸ μετράει.