Σκάνδαλα, κρατικοδίαιτοι

Ἡ σύγκρουση τοῦ κρατικοδίαιτου κεφαλαίου μὲ τὴν κυβέρνηση εἰσέρχεται στὴν κρίσιμη φάση της, μὲ μαϊντανὸ τὰ σκάνδαλα· τὸ ποδόσφαιρο θεωρεῖται, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, μόνο ὡς ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, διότι στὴν πράξη ἀπειλεῖται ἡ βαθειὰ ἐξουσία τῆς μεταπολιτευτικῆς τουλάχιστον περιόδου καὶ οἱ διασυνδέσεις της μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Ὁ ρωσοπόντιος εἶχε ἐξασφαλίσει ἀπ’ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη τὴν ἐπιβίωση τῆς ΣΕΚΑΠ, γιὰ λόγους διατηρήσεως τῆς ἀπασχολήσεώς της στὴν Θράκη, ἀλλὰ μᾶλλον πίστεψε ὅτι ἔχει τὴν ἴδια ἐλευθερία κινήσεων μὲ ἐκείνη ἐπὶ Ναπολεοντίσκου κι ἐπιστρατεύει τοὺς βρώμικους μηχανισμούς του· ἡ κυβέρνηση καλεῖται νὰ διαλευκάνει τρία πράγματα, τὸ ποδόσφαιρο, μὲ τὴν χρήση τοῦ μνημονίου, τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ τὴν ὁμαλὴ ἐκδίκαση τῶν σκανδάλων, ἀκόμη καὶ ἐκείνη τοῦ ἐθνικοῦ προμηθευτοῦ, ποὺ ὑπονόμευσε τὴν ἀπονομὴ συντάξεων. Ἐὰν ἐπιτύχει, τότε πράγματι ἀλλάζει σελίδα ἡ πολιτική μας ζωὴ καὶ διευκολύνεται τὸ ἅλμα τῆς οἰκονομίας…