Προστασία μας ἀπὸ κοροναϊὸ

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπίδημίας τοῦ κοροναϊοῦ καὶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι θέμα χρόνου, ἐκτιμοῦν οἱ ἁρμόδιες ἀρχές, ὁπότε τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων προστασίας τοῦ πληθυσμοῦ· ἔχουν γίνει οἱ σχετικὲς ἀσκήσεις ἑτοιμότητος κι ἔχουν ἐπιλεγεῖ σὲ κάποια νοσομοκεῖα οἱ ἀπαραίτητες πτέρυγες γιὰ τὴν θεραπεία σὲ αὐτὲς τῶν ἀσθενῶν, σὲ πλήρη ἀπομόνωση, ἐνῶ ὁρίσθηκε καὶ ἐκπρόσωπος γιὰ τὴν ἀσθένεια ὁ καθηγητὴς Ἐπιδημολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Σωτήρης Τσιόδρας. Ὁπωσδήποτε, αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς διαδόσεως τοῦ ἰοῦ καὶ στὴν χώρα μας, ἀλλὰ ἡ ἐπαρκὴς προστασία ἐμποδίζει τὴν θανατηφόρο μετάδοσή του· πάντως ὁ ἰὸς δὲν θεωρεῖται τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνος, ὅσο ὁ προηγούμενος ἰὸς τῶν πουλερικῶν.