Προεκτάσεις ἀμελείας ἀρχῶν

Ἡ ἀμέλεια τουλάχιστον τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ, γιὰ τὴν ἔγκαιρο πρόβλεψη τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὴν ἀπόφαση τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀρχῶν, γιὰ τὸν ΠΑΟΚ, ἀποτελεῖ τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῶν φαινομένων παρανομίας τῶν ὀπαδῶν του· προχθές διέκοψαν συζήτηση τοῦ Μάκη Βορίδη μὲ ἐκπροσώπους ἀγροτικῶν ὀργανώσεων στὴν Βέροια, ὁπότε αὔριο θὰ τὸ ἐπαναλάβουν… Ὁπωσδήποτε, ἡ προσφυγὴ στὶς διεθνεῖς ποδοσφαιρικὲς ὀργανώσεις ἴσως ἀποδεχθεῖ ἡ καλύτερη λύση· ἄλλωστε, ἄρχισαν οἱ συναντήσεις μὲ ἐπωνύμους τοῦ ἀθλήματος καὶ μὲ ἐπιρροὴ στὸν κόσμο. Τὸ ποδόσφαιρο ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ μορφὴ ρωμαϊκῆς ἀρένας, μὲ τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν ὀργάνωση τῶν τυφλῶν ὀπαδῶν τῶν ὁμάδων, ὁπότε γίνονται εὔκολα ὄργανα ἄλλων παρακρατικῶν ὀργανώσεων, μὲ ἄγνωστους τοὺς ὑπόγειους σκοπούς τους…