Ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ

Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ πολλαπλασιάζεται, σὲ πάνω ἀπὸ εἴκοσι χῶρες πλέον, ἐνῶ οἱ νεκροὶ ὑπερέβησαν τοὺς τριακόσιους, μὲ τὸν πρῶτο ἐκτὸς Κίνας στὶς Φιλιππίνες· ἡ ἀνθρωπότης ζεῖ κάτω ἀπ’ τὴν ἀπειλή του, πρῶτον, μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς ἀσπίδος προστασίας ἀπέναντί του, καὶ δεύτερον, μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις. Στὴν Βουχὰν παραδόθηκε σήμερα τὸ πρῶτο εἰδικὸ νοσοκομεῖο γιὰ τὴν νόσο, 1300 κλινῶν, καὶ αὔριο τὸ δεύτερο ἰδίου μεγέθους· οἱ Κινέζοι ἀπαγορεύουν τὴν δημόσια μετακίνηση οἱουδήποτε κι ἔχουν ὀργανώσει ψηφιακὰ τὴν παράδοση φαγητοῦ, τροφίμων καὶ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, χωρὶς τὴν προσωπικὴ ἐπαφὴ μεταξύ των. Οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου εἶναι ἐντατικές, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται παραγωγή του, πρὶν περάσει τρίμηνο· ὅλες σχεδὸν οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν διακόψει τὶς πτήσεις τους πρὸς τὴν Κίνα, ἐνῶ ἡ Ρωσία ἀπογορεύει ἐπίσης καὶ τὸν ἀνεφοδιασμὸ μὲ καύσιμα τῶν ξένων ἀεροσκαφῶν στὸ ἔδαφός της.