Ἀνατολικὴ Μεσόγειος, κρισιμότης τῆς περιοχῆς

Ἡ κρισιμότης τῆς περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους διεθνῶς, καθὼς συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τοὺς μεγάλους ἐμπορικοὺς δρόμους· οἱ διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας, στὸν χάρτη τῶν ὑφαλοκρηπίδων, ὑποδηλώνει τὸν φόβο τῆς Ἄγκυρας, γιὰ περιθωριοποίησή της, λόγῳ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ της πρὸς Ἑλλάδα, Κύπρο, Αἴγυπτο, Ἰσραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανο, Συρία καὶ Χαλίφα Χαφτάρ. Τὸ μνημόνιο μὲ τὴν Λιβύη δὲν ἔχει πλέον οὐδεμία ἀξία, διότι καταρρέει τὸ φιλικό της καθεστὼς στὴν Τρίπολη, ἐνῶ τὸ σύνολο τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου ἔχει ταχθεῖ ἐναντίον του, ἐξ αἰτίας τῆς ταυτίσεώς του μὲ τοὺς «Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους»· ἡ πανωλεθρία της στὴν Συρία ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι διαψεύδουν τοὺς ἰσχυρισμοὺς Ἐρντογάν, γιὰ βομβαρδισμοὺς ἀεροσκαφῶν του στὸ συριακὸ ἔδαφος.