Μετανάστες καὶ φράγματα

Ἡ συνέχεια τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἔχει προκαλέσει τὸ ἀδιαχώρητο στὰ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου καὶ μᾶλλον, μὲ τὴν Ἄνοιξη, θὰ ἐνταθοῦν οἱ πιέσεις τῆς Τουρκίας· γιὰ ἄγνωστο καιρὸ ἀκόμη θὰ εἴμαστε μόνοι ἀπέναντι στὴν πρωτοφανῆ εἰσβολή, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι καθυστεροῦν στὴν ἑνιαία ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἡ τοποθέτηση πλωτῶν φραγμάτων ἔχει ἐγείρει πολλὲς ἀντιρρήσεις ἀπὸ εὐρωπαϊκοὺς καὶ ἑλληνικοὺς κύκλους, μὲ ἐπίκληση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ὅλων, ἀλλὰ ἀποδέχονται ὅτι ὁ εἰσβολέας ἔχει δικαιώματα, ἐνῶ δὲν ἔχει ὁ ὑφιστάμενος τὴν εἰσβολή, ὅταν εἶναι μάλιστα γνωστὲς οἱ βρώμικες προθέσεις τῶν κυκλωμάτων προωθήσεώς των· ἡ ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως ἀπαιτεῖ συνέπεια καὶ πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων καὶ ὑποδοχῆς καὶ ἀποτροπῆς τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν.