Ἰὸς καὶ ἀντοχὴ οἰκονομίας

Ἡ ἀντοχὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἀπέναντι στοὺς περιορισμοὺς μετακινήσεως ἀνθρώπων καὶ ἀγαθῶν, εἶναι τὸ ζητούμενο τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων· ἡ Κίνα ἔχει ἀποκλείσει πλήρως τὴν περιοχὴ τῆς Βουχάν, μιᾶς ἀπ’ τὶς πιὸ βιομηχανικές της, καὶ ὅσες ἄλλες ἔχει κρίνει ὡς ἀπαραίτητες γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐπιδημίας, ἐνῶ καὶ οἱ ὑπόλοιπες χῶρες ἔχουν ἐπιβάλει ἀνάλογα μέτρα, ὅπως διακοπὴ τῶν ἀεροπορικῶν πτήσεων, κλείσιμο τῶν συνόρων καὶ πολλῶν ἐργοστασίων στὴν μεγάλη χώρα. Εἶναι τὸ παγκόσμιο βιομηχανικὸ κέντρο, ὁπότε, μὲ τὴν ἐξάντληση τῶν ἀποθεμάτων, γίνονται αἰσθητὲς οἱ ἐλλείψεις στὴν βιομηχανικὴ παραγωγὴ τῶν ἄλλων χωρῶν, λόγῳ ἐξαντλήσεως ἐξαρτημάτων καὶ ἀνταλλακτικῶν· ἡ ὑποκατάσταση τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν σὲ νέα ἐργοστάσια ἀλλοῦ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη κι ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ μεγάλες ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της. Οἱ ἐλπίδες ὅλων στρέφονται στὸν σύντομο ἔλεγχο τῆς ἐπιδημίας, ὥστε νὰ ξαναρχίσει ἡ ἀπασχόληση ἐργοστάσιων καὶ ἐξαγωγῶν της.