Κοροναϊός, μεγάλη ἐξάπλωση

Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ συνεχίζεται καὶ ξεπέρασε ἤδη σὲ κρούσματα τὴν νόσο τῶν πτηνῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ μέτρα ἐλέγχου του εἶναι πολὺ πιὸ αὐστηρά· τὸ πρῶτο νοσοκομεῖο στὸ Βουχὰν παραδόθηκε χθὲς καὶ προβλέπεται αὔριο μεθαύριο ἡ παράδοση καὶ τοῦ δευτέρου. Ἡ ἐρημία στὴν περιοχὴ εἶναι ἀπόλυτος, καθὼς ὅλοι ἔχουν περιορισθεῖ στὰ σπίτια καὶ στὰ ξενοδοχεῖα καὶ δὲν ἐπιτρέπεται οἱουδήποτε ἡ μετακίνηση στοὺς δρόμους, ἐνῶ τὰ ἀναγκαῖα τρόφιμα καὶ τὰ γεύματα τοὺς παρέχονται μὲ ἠλεκτρονικὴ ἐπικοινωνία καὶ χωρὶς προσωπικὴ ἐπαφή· ὁ σκοπὸς εἶναι ἡ παρέλευση τοῦ δεκαπενθημέρου, ὥστε νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν ἔχουν προσβληθεῖ ἀπ’ τὸν ἰό. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας διέθεσε χθὲς 170 δις εὐρώ, ὡς πρόσθετη ρευστότητα στὴν ἀγορὰ καὶ μείωσε τὰ βασικὰ ἐπιτόκια καὶ τὰ διαθέσιμα τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν σὲ αὐτήν. Ἡ ἠρεμία τοῦ λαοῦ της βοηθάει πολὺ στὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως.