Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία, μὲ χειρότερες στὴν Σαγκάη· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1063 δολλάρια καὶ 120,0450 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,36, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1580,85. Ἡ πτώση στὴν Σαγκάη ἔφθασε μέχρι 8%, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὸ 2,75%, μᾶλλον μετὰ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα· οἱ Κινέζοι μικρομεσαῖοι ὑφίστανται τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας, καθὼς ἔχουν μειωθεῖ σημαντικὰ οἱ καταναλωτικὲς δαπάνες στὴν χώρα. Στὸ Λονδίνο ὁ Μπόρις Τζόνσον ἄνοιξε κανονικὸ πόλεμο μὲ τὴν Εὐρώπη, δηλώνοντας, ὅτι δὲν θὰ ἀκολουθήσει τὴν ἐμπορικὴ πολιτική της, παρὰ θὰ ἀντιγράψει τὴν συμφωνία της ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὸν Καναδᾶ· οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέμεναν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς ἀντιδράσεις του, ὁπότε τὸ τρέχον ἔτος κυλάει μὲ τὴν παλαιὰ συμφωνία κι ἀρχίζουν τὰ προβλήματα τὸ 2021, ὅταν καὶ θὰ συζητηθοῦν ὅλα.