Λονδίνο, νέα τρομοκρατία

Στὸ Λονδίνο ἐπιχειρήθηκε νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση ἀπὸ νεαρὸ μετανάστη ὁ ὁποῖος τραυμάτισε μὲ μαχαίρι τρία ἄτομα, ἀλλὰ σκοτώθηκε ἀμέσως ἀπ’ τοὺς ἀστυνομικούς· διαπιστώθηκε, ὅτι ὁ νεαρὸς εἶχε πρόσφατα ἀποφυλακισθεῖ, καθὼς συμπληρώθηκε ὁ χρόνος γιὰ τὰ ἀνάλογα ἀδικήματά του, ἀλλὰ παρέμεινε σκληρὸς ἰσλαμιστὴς καὶ προέτρεπε τὴν φίλη του νὰ σκοτώσει τοὺς γονεῖς της, γιατὶ δὲν ἀσπάζονταν τὶς ἰδέες του. Ἡ τρομοκρατία παραμένει ἐνεργή, παρὰ τὰ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας· οἱ μετανάστες δευτέρας καὶ τρίτης γενιᾶς στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὸν ἀκραῖο ἰσλαμισμό, ὅπως ἀποδεικνύεται τὸ μεγάλο μέρος τῶν Τζιχαντιστῶν νὰ προέρχεται ἀπὸ αὐτούς. Ἡ ἐνσωμάτωσή τους εἶναι δύσκολη, διότι δὲν γνωρίζουν σὲ ποιὰ κοινωνία νὰ προσαρμοσθοῦν, καθὼς ἀλλάζει ριζικὰ ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία· στοὺς προγόνους τους ἦταν δεδομένη.