Κίνα, αἰσιοδοξία γιὰ ἰὸ

Ὁ κινεζικὸς λαὸς ἐκφράζει ἐμπράκτως τὴν αἰσιοδοξία του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας, ὅπως ἀναφέρουν ὅσοι βρίσκονται ἀκόμη στὴν μεγάλη χώρα· ὁ ἀποκλεισμὸς ἑξῆντα ἑκατομμυρίων κατοίκων τοῦ Χουμπέι, ὅπου περιλαμβάνεται καὶ τὸ Βουχάν, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ὅπου παρουσιάσθηκαν κρούσματα τοῦ ἰοῦ, φαίνεται ὅτι θεωροῦνται ὡς οἱ κυριώτεροι παράγοντες ἐλέγχου τῆς ἐπιδημίας. Ἄλλωστε, τὸν πρῶτο θεραπευθέντα ἀπ’ τὸν ἰὸ τὸν ξεπροβόδισε μὲ ἀνθοδέσμες τὸ προσωπικό, σὲ χαρακτηριστικὴ ἐκδήλωση, ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ δείξουν, ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς συμφορᾶς εἶναι δυνατός, κι ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν χώρα, ὁ ἁπλὸς κόσμος ἀσπάζεται τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν νίκη κατὰ τοῦ ἰοῦ. Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία του χαρακτηρίζεται τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο στὶς τόσο κρίσιμες αὐτὲς στιγμές…