ΗΑΕ, ἐξασφάλιση στηρίξεως

Τὴν ἐξασφάλιση τῆς στηρίξεώς μας, γιὰ τὸ τουρκολιβυκὸ μνημόνιο, καὶ τῶν ἐπενδύσεων στοὺς κλάδους, τουρισμοῦ, ἀκινήτων καὶ ἰχθυοκαλλιεργειῶν, ἐπέτυχε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν ἐμίρη τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων· τὸ πλούσιο ἐμιράτο ἀσκεῖ σημαντικὴ ἐπιρροὴ στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ εἶναι ἀπ’ τοὺς πρωτεργάτες κατὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ ἐπεκτατισμοῦ καὶ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. Ἡ στήριξη τοῦ Χαλίφα Χαφτὰρ στὴν Λιβύη καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Ἑλλάδα, στὴν πρώτη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ τὸν δέχθηκε, μέτρησαν πολὺ στὶς συνομιλίες· στὸ Ἀμποῦ Ντάμπι πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ κατάληψη τῆς Τριπόλεως καὶ ἡ ἐξάρθρωση τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἀπ’ τὴν χώρα. Στὸ Ἀμποῦ Ντάμπι βρισκόταν καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης, γιὰ διαθρησκευτικὸ συνέδριο καὶ τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο γιὰ τὶς οἰκολογικὲς εὐαισθησίες του. Ἡ προσέγγιση τῶν Ἀράβων ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ εὐρωαραβικοῦ διαλόγου.