Ἀλαλία τῶν τουρκολάγνων

Ἡ ἀλαλία τῶν τουρκολάγνων εἶναι ἐκκωφαντικὴ γιὰ τὰ ὅσα διαδραματίζονται στὴν Συρία καὶ στὸ Κίεβο· εἶχαν μηχανευθεῖ ἢ μᾶλλον ἀποδεχθεῖ τὸν μύθο τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων γιὰ ταύτιση Μόσχας καὶ Ἄγκυρας, ὁπότε ἔπαθαν ψυχρολουσία καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν τὴν σύγκρουση τῶν δύο. Ἡ πραγματικότης τῆς πανωλεθρίας τῆς Τουρκίας στὴν Συρία δὲν ὑπῆρχε στὸν νοητικό τους κόσμο, οὔτε κατάλαβαν τίποτε ἀπ’ τὴν στροφὴ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ ἰσλαμικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ὀθωμανισμοῦ· ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν χρησιμοποίησε τὸν Τοῦρκο πρόεδρο γιὰ τὴν δημιουργία χάσματος στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸ ἐπέτυχε. Ἡ ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Δυτικῶν πρὸς τὸν ἴδιο εἶναι μᾶλλον δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη· μόνο ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἴσως εὐχαριστηθεῖ.