Συνταξιοδότηση Πὼλ Τόμσεν

Ὁ Δανὸς ἐκπρόσωπος στὴν Ἑλλάδα τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, συνταξιοδοτεῖται τὸν Ἰούλιο· ἔχει ἀφήσει ἐποχὴ ἡ ἀδιάλλακτη θέση του στὰ μνημόνια στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία ἀργότερα ὁμολόγησε, ὅτι εἶχε κάνει λάθος στοὺς πολλαπλασιαστές! Ὁ Πὼλ Τόμσεν συνέβαλε τὰ μέγιστα στὶς καθυστερήσεις τῶν μεταρρυθμίσεων τὸ 2010, σὲ συμπαιγνία μὲ τὸν τότε πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπονόμευση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, παρὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ὁπότε διευκόλυνε τὴν ἄνοδο τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ἐξουσία· εἶναι γνωστό, ὅτι ἐκινεῖτο ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, τὰ ὁποῖα εἶχαν προγραμματίσει τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας μας. Ἄλλωστε, μόλις ἐξασφάλισαν τὴν ἀποδοχὴ τῆς προδοσίας ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὸν ἀνακάλεσαν, μὲ ἀρκετὰ ἐλαστικὴ τὴν διάδοχό του πλέον.