Ἄνοιγμα Ποῦτιν ἰδιαιτέρας σημασίας πρὸς Ἑλλάδα

Τὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ἑλλάδα, πολιτικές, οἰκονομικές, τουριστικὲς καὶ πολιτιστικές, ὑπογράμμισε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, χαιρετώντας τὴν πρεσβευτή μας στὴν Ρωσία, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ πολλοὺς ἄλλους πρεσβευτές· ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του στὴν κατάλληλη ὥρα, καθὼς ἐπιδεινώνονται ραγδαῖα οἱ σχέσεις του μὲ τὴν Τουρκία, ἐνῶ σκληραίνει τὴν θέση του ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας στὴν Συρία καὶ στὴν Λιβύη. Ἄλλωστε, ἔχει ἐπικρίνει αὐστηρὰ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, στὴν τελευταία μας τηλεφωνικὴ συνομιλία, ὅτι διατηρεῖ τὶς σχέσεις της μὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις τῆς Συρίας καὶ ἀποστέλλει ἄνδρες τους, ὡς μισθοφόρους, στὴν Τρίπολη, γιὰ στήριξη τοῦ πρωθυπουργοῦ της. Τὸ Κρεμλίνο θεωρεῖ ὡς αἰσχίστη προσβολὴ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Τούρκου προέδρου γιὰ Κριμαία καὶ Τατάρους.