Εὐθεῖα ἐπιβράβευση τῆς ΕΚΤ

Σὲ εὐθεῖα ἐπιβράβευση τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν πρόοδό της στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας, προβαίνουν ἀνώτατα στελέχη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, τὰ ὁποῖα καὶ προβλέπουν σύντομα ἀποδοχὴ τῶν τραπεζικῶν ὁμολόγων μας ἀπ’ τὴν ΕΚΤ· τὸ βῆμα θεωρεῖται καθοριστικὸ γιὰ τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, διότι θὰ τὶς ἐπιτρέψει τὴν ἐπάνοδό τους στὴν ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές. Σὲ δεύτερη φάση προβλέπουν καὶ τὴν ἔνταξή μας στὴν ποσοτικὴ χαλάρωση, διότι θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀνάκτηση τῆς κανονικῆς ἀξιολογήσεως ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς οἴκους· τὰ μέτρα αὐτὰ ἔχουν σημασία πρακτική, διότι σημαίνουν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὴ ἴσως περισσότερο, ἐπειδὴ ἐνισχύουν τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἄλλωστε, προχθὲς ὁ Γιάννης Στουρνάρας, κατὰ τὴν ἐνημέρωση τῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκονομίας τῆς Βουλῆς, προέβλεψε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2019 διαμορφώνεται στὸ 2,2% καὶ τὸ 2020 καὶ 2021, στὸ 2,5%.