Πολλαπλὲς διακλαδώσεις μκο

Τὶς πολλαπλὲς διακλαδώσεις τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ἐπιχερεῖ νὰ ἐλέγξει ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν καταγραφή τους· τελικὰ στὰ νησιὰ βρίσκονται γύρω στὶς 450 ἀπ’ τὶς ὁποῖες μόνο 86 ἔχουν καταγραφεῖ καὶ ἄλλες τόσες ἔχουν δηλώσει, ὅτι θὰ καταγραφοῦν, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν, οἱ ὑπόλοιπες δροῦν ἀνεξέλεγκτα. Κάτοικοι τῆς Λέσβου καταγγέλλουν ὅτι τὰ βράδυα στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς αὐτοκίνητα ἔχουν ἀναμμένα τὰ φῶτα, γιὰ νὰ βλέπουν οἱ διακινητὲς ποὺ νὰ κατευθυνθοῦν, ἐπειδὴ μὲ τὰ πρόσωπα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι διασώζουν πληρώνονται ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια· κι αὐτὰ πέραν τῆς διὰ τηλεφώνου ἐπικοινωνίας τους μὲ τοὺς διακινητές. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουμε ποιοί καὶ πῶς ἐργάζονται στὶς μκο καὶ τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν;