Παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ Εὐρώπη, ἡ Εὐρωζώνη καλύτερα, καθιστᾶ αἰσθητὴ τὴν παρουσία της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις· οἱ κυρώσεις ἐναντίον δύο Τούρκων, γιὰ τὶς γεωτρήσεις στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ -τίθενται σὲ ἐφαρμογή, μὲ ἀποκλεισμὸ ἐπισκέψεως σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ δέσμευση τῶν καταθέσεών τους-, εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, ὁπότε ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα. Ἀπὸ στρατιωτικῆς πλευρᾶς τὸ γαλλικὸ ἀεροπλανοφόρο, «Σὰρλ Ντεγκώλ», βρίσκεται στὸ οἰκόπεδο Ὀκτὼ τῆς Κύπρου, μὲ συνεχεῖς ἀσκήσεις καὶ τὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη του πετοῦν συνέχεια πάνω ἀπ’ τὸ Γιαβούζ· τὰ πρῶτα μηνύματα εἶναι αὐτὰ ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μὲ σαφέστατο περιεχόμενο, ἐὰν δὲν κατανοηθοῦν σοβαρὰ ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα… Οἱ Εὐρωπαῖοι εὐθέως ἐπιδεικνύουν τὴν παρουσία τους στὴν περιοχή, στὰ πλαίσια τῆς αὐτονόμου ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ΝΑΤΟ, κι αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία· στὴν πράξη προασπίζονται τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, ὑπογραμμίζοντας ὅτι αὐτὰ καλύπτουν τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ κυπριακά.