Ἀμερική, μετωπικὴ σύγκρουση

Σὲ μετωπικὴ σύγκρουση, ἀπ’ τὶς σπάνιες στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, ἐξελίσσεται ἡ διαμάχη Ρεπουμπλικανῶν καὶ Δημοκρατικῶν· ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ὅταν προσῆλθε στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὸ ἐτήσιο διάγγελμά του πρὸς τὸ ἔθνος, δὲν ἔδωσε τὸ χέρι του στὴν πρόεδρό της κι αὐτὴ ἐπιδεικτικὰ ἔσχισε τὴν ὁμιλία του. Τὴν προηγούμενη ὁ πρόεδρος εἰρωνεύθηκε τὴν ἀδυναμία τῶν Δημοκρατικῶν γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνιαίου ἀποτελέσματος, στὶς προκριματικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀϊόβας, λέγοντας ὅτι αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ νικητὴς στὶς κάλπες τοῦ Νοεμβρίου· τὸ μεταξύ τους χάσμα δὲν γεφυρώνεται, ὅπως φαίνεται, κι αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας. Ἡ ἀπήχησή της περιορίζεται σημαντικά, ἐνῶ ἐμφανίζει ἡ ἐπιρροή της συμπτώματα ἀδυναμίας σὲ παραδοσιακοὺς φίλους, ὅπως τὰ συντηρητικὰ καθεστῶτα τῶν Ἀράβων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐνοχληθεῖ πάρα πολὺ ἀπ’ τὴν ἀμέριστη στήριξη πρὸς τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν. Οἱ ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι ραγδαῖες…