Ἀναζητήσεις πολυεθνικῶν

Οἱ ἀναζητήσεις τῶν πολυεθνικῶν γιὰ ἀφομοίωση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας πολλαπλασιάσθηκαν μὲ τὴν ἐπιδημία κοροναϊου· οἱ παλαιότερες μεγάλες ἔχουν περάσει σὲ δεύτερη μοῖρα, ἐνῶ καὶ οἱ νέες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς ἀντιμετωπίζουν δύο κυρίως προβλήματα: πρῶτον, τὴν ἐναρμόνιση τῆς προσφορᾶς τους μὲ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τῶν κατοίκων ἑκάστης χώρας, διότι ἕκαστος λαὸς ἔχει τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά του· δεύτερον, τὴν προσαρμογή τους στὶς δημοκρατικὲς ἀρχὲς ὅλων τουλάχιστον στὴν Δύση. Διαπιστώνεται, ὅτι δὲν ἔχουν σεβασθεῖ καὶ πολὺ τὶς ἀρχὲς αὐτές, ἐνῶ καὶ τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν ἀποδεχθεῖ ἢ καὶ ἀλλοίωσει ἀκόμη περισσότερο τὶς «ἀδυναμίες» τους· σὲ αὐτὰ προστίθενται τὰ προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας, ἐπειδὴ μεγάλο μέρος τῶν ἐξαρτημάτων τους παράγεται στὴν Κίνα. Ἡ σύγκλιση τῶν δυσκολιῶν κατέστησε χειρότερα τὰ προβλήματα.