Συρία, ἀνατροπὴ ἰσορροπίας

Σὲ πλήρη ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων στὴν Συρία ὁδηγεῖ ἡ ρήξη Τουρκίας καὶ Μόσχας γιὰ τὴν κατάσταση στὸ Ἰντλίμπ· οἱ Ἀμερικανοὶ προσέφεραν τὴν στήριξή τους στὴν Ἄγκυρα, στὰ πλαίσια ὅμως τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ζήτησαν τὴν ἄμεση σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, μὲ τὶς Βρεταννία καὶ Γαλλία μαζί. Ὁ συριακὸς στρατὸς κερδίζει συνέχεια ἔδαφος, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ρωσικῆς ἀεροπορίας, ἐνῶ οἱ ρωσικὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν στενὴ συνεργασία τῶν Τούρκων μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, συνέχεια τῆς Ἀλ Κάιντα, καὶ πηγὴ τῶν μισθοφόρων στὴν Λιβύη, ἔχουν φέρει σὲ ἀπόγνωση τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν· εἶχε πιστέψει, ἀναφέρουν ἔγκυρες πληροφορίες, ὅτι διέθετε ἄνεση χρόνου καὶ πολιτικῆς καλύψεως γιὰ τὰ σχέδιά του, ἀλλὰ αἰφνιδίως -ἢ μᾶλλον γιὰ τὸν ἴδιο αἰφνιδίως- βρέθηκε μόνος του ἐντελῶς. Οἱ Ἀμερικανοὶ μάλιστα διέκοψαν τὸν δανεισμὸ προηγμένων ντρόν τους, γιὰ χρήση ἀπ’ τὸν τουρκικὸ στρατό, μετὰ τὰ γεγονότα στὴν Λιβύη.