Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς ἔνδειξη αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1001 δολλάρια καὶ 120,8750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,30, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1552,20. Τὰ μέτρα ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κίνας, τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας, δὲν εἶχαν τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα καὶ γι’ αὐτὸ μελετῶνται, ὅπως γράφουν ἔγκυροι ἀναλυτές, οἱ ἐπιλογὲς καὶ ἄλλων μέτρων· στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Πεκίνου, ὅτι ἀπ’ τὶς 14 Φεβρουαρίου θὰ ἐπιβληθεῖ μείωση κατὰ 50% τῶν δασμῶν σὲ σειρὰ διαρκῶν καταναλωτικῶν κυρίως ἀγαθῶν καὶ ἀγροτικῶν προϊόντων εἰσαγομένων ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἀπροθυμία πολλῶν ἐμπορικῶν πλοίων, κάθε κατηγορίας, γιὰ ταξείδια πρὸς τὴν χώρα της ἐξ αἰτίας τοῦ κοροναϊκοῦ ἰοῦ· τὰ πληρώματα ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ καὶ οἱ πλοιοκτῆτες φοβοῦνται, ὅτι δὲν θὰ βρίσκουν εὔκολα διαθέσιμους ναυτικούς.