Ἀκάρ, ἐσωτερικὴ κατανάλωση

Οἱ ἀπειλὲς τοῦ Χουλουσὶ Ἀκάρ, γιὰ τὴν ἀποσταρτικοποίηση δεκαέξι νησιῶν μας, ἀπευθύνονται πρωτίστως στὴν ἐσωτερική του κατανάλωση, ἐπειδὴ γνωρίζει τὴν ἀπογοήτευση ἕως ἔκρηξη τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἧττα στὸ Ἰνλτὶμπ καὶ τὴν κατάρρευση τοῦ συμμάχου τους στὴν Λιβύη· τὸ θέμα ἐνανέρχεται μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες καὶ χωρὶς νεώτερα στοιχεῖα, διότι ἡ ἴδια συνθήκη τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται προβλέπει τὴν ἀποστρατικοποίηση καὶ τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν. Ἡ δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ στὴν Τουρκία γίνεται πλέον ἐπικίνδυνη γιὰ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, καθὼς ἡ κερδοσκοπία ὁδηγεῖ στὴν ὑποτίμηση τῆς λίρας καὶ ἡ Κεντρική της Τράπεζα ἐξαντλεῖ τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα γιὰ τὴν στήριξή της· ἡ ἐπιχειρηματικὴ τάξη τῆς χώρας, μὲ ἐκφραστή της τὸν Ἐκμὲρ Ἰμάμογλου, δείχνει καθημερινὰ τὴν ἀντίθεσή της πρὸς τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἐθνικιστικὲς κορῶνες της, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ὑπονομεύει καθαρὰ τὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ παρουσία τῆς χώρας.