Ὁ γελωτοποιὸς τοῦ βασιλέως

Ὁ γελωτοποιὸς τοῦ βασιλέως ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του, στὴν κοπὴ τῆς πίτας τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, μὲ αἰσχρολογίες τοῦ χειρίστου εἴδους· χειροκροτήθηκε ἀπὸ μερικούς, ἀλλὰ ἀποδοκιμάσθηκε εὐθέως ἀπ’ τοὺς περισσότερους. Ὁ λόγος εἶναι ἐμφανὴς οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ ἀριστεροῦ σκοταδισμοῦ τῆς Ἑλλάδος βρίσκονται στὸ ὑπουργεῖο αὐτό, καὶ κυρίως στοὺς ἀρχαιολόγους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποταχθεῖ πλήρως στὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων γιὰ καθυστέρηση τῶν μεγάλων ἔργων καὶ παράταση τῆς ἀποπνικτικῆς οἰκονομικῆς κρίσεως· τώρα, ἔχουν ἕναν ἀκόμη λόγο οἱ γελωτοποιοί, τὴν προβολή τους μὲ διάφορους τρόπους, ἐπειδὴ ἔχει πέσει ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου στὰ κέντρα ποὺ ἐμφανίζονται, μαζὶ μὲ τὴν καθίζηση τῶν κομμάτων τους. Διέξοδο ἀναζητοῦσε ὁ ἄνθρωπος!