Σκοπός, ἡ κατοχύρωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας

Ἡ κατοχύρωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας τῆς χώρας εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς κυβερνήσεως καὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνεται αἰσίως, ἐνῶ ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἄμυνα καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα· οἱ προβλέψεις τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἄλλων ὀργανισμῶν τὴν θεωροῦν ἐφικτή, ἐνῶ ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων, κάτω τοῦ 1%, καὶ ἡ προσφορὰ πολλῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὰ κρατικὰ καὶ τραπεζικά μας ὁμόλογα ἐνισχύουν τὴν πεποίθηση, ὅτι δὲν θὰ ἔχουν οὐσιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία μας ἡ ἐπιδημία τοῦ κοροναϊοῦ καὶ οἱ τουρκικὲς ἀπειλές. Καθοριστικὴ θεωρεῖται ἡ ἔναρξη τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων, ὅπως τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ ἀεροδρομίου Καστελλίου τῆς Κρήτης· ἀποστομώνονται ἔτσι ὅσοι κατηγοροῦσαν τὴν κυβέρνηση, ὅτι καθυστερεῖ στὰ ἔργα κι ἀποδεικνύεται, ὅτι ἦταν μόνο προεκλογικὴ δημαγωγία. Ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων μὲ τὸ σχέδιο «Ἡρακλῆς» καὶ ἡ διάθεση δανείων πρὸς τοὺς μικρομεσαίους θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ ἅλμα τῆς οἰκονομίας· ἤδη προβλέπεται ὅτι φέτος ἡ ἀνάπτυξη ἀνέρχεται στὸ 2,5-3%, παρὰ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας. Τὸ σημαντικότερο εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου στὴν κυβέρνηση κι ἡ ἀπουσία οἱασδήποτε ἀνησυχίας ὅλων γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα· δὲν παρουσιάσθηκε ἡ παραμικρὴ ἀνησυχία, μὲ τὴν ἀγορὰ τροφίμων στὶς λαϊκὲς συνοικίες. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ κάτοικοι τῆς φραγκίας μὲ τὴν ἔκδηλη τουρκοδουλεία τους.

Ὁ κυρίαρχος ρόλος τοῦ Κυριάκου Μηστοτάκη θεωρεῖται δεδομένος καὶ ἀδιαμφισβήτητος, μὲ τὴν ἀπήχησή του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀπέναντι στὴν διχασμένη καὶ ἀλλοπρόσαλλη ἀντιπολίτευση· πέραν τῶν δημοσκοπήσεων οἱ ὁποῖες εἶναι ἐνδεικτικὲς καὶ μόνο, ἡ ἀποδοχὴ καταγράφεται στὴν ἀγορά, στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες, ὅπου ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀνύπαρκτος κυριολεκτικά, ἐνῶ εἶναι ἔντονη ἡ προάσπιση τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τοὺς πολιτικολογοῦντας μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδίου. Ἄλλωστε, δέχονται τὰ εἰρωνικὰ σχόλια ὅλων οἱ ἐξαγγελίες γιὰ ἠλεκτρονικὲς ἐγγραφὲς μελῶν καὶ προετοιμασίες γιὰ δημοψήφισμα, χωρὶς νὰ ἀνακοινωθεῖ τὸ ἐρώτημα, καὶ ὀργάνωση συνεδρίου· τὰ δὲ συνοικέσια μὲ τὸ ΚΙΝΑΛ τυγχάνουν τῆς σαρκαστιακῆς ὑποδοχῆς. Τὸ κύριο θέμα εἶναι ἕνα, ἡ ἐμπνευση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῆς πεποιθήσεως ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀνάταση τῆς χώρας κι αὐτὸ μόνο ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει τὶς ἐγγυήσεις νὰ τὸ κάνει πράξη· δὲν χρειάζεται πολλὰ ὁ λαός, παρὰ μόνο τὸν εἰλικρινῆ καὶ πειστικὸ λόγο, μακρυὰ ἀπ’ τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις καὶ τὴν ἀκατάσχετη δημαγωγία τῶν προηγουμένων. Ὅλοι στὴν χώρα πιστεύουν, ὅτι εἶναι δυνατὸ τὸ ἅλμα στὴν οἰκονομία καὶ ἡ ὁμοψυχία στὰ ἐθνικὰ θέματα, ὅπως ἐπιβεβαιώννται στὴν καθημερινότητά μας· στὶς συνοικίες καταγράφεται περισσότερο ἡ ἀνάταση, στὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων ὅλων πρὸς τὸ δημόσιο. Ἄλλωστε μειώνονται οἱ καθυστερήσεις στὴν πληρωμὴ τῶν φορολογικῶν δόσεων.

Οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις στὴν περιοχὴ καταδεικνύουν, ὅτι ἐνισχύεται σημαντικὰ ἡ θέση τῆς χώρας μας· πέραν τῆς δημοσίας συμπαρατάξεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀναγνωρίζουν τὰ δικαιώματά μας, ἐνῶ ἡ ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας εἶναι σχεδὸν πλήρης. Μετὰ τὴν καταδίκη τοῦ μνημονίου της μὲ τὴν Λιβύη ἔρχεται καὶ ἡ δεύτερη πανωλεθρία στὴν Συρία, μὲ τὴν ἧττα της στὸ Ἰντλίμπ· ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ δὲν τὰ ἀναφέρει αὐτά, παρ’ ὅλο ὅτι εἶναι γεγονός, διότι αἴρει τὴν τουρκολαγνία της. Ἡ ρήξη μὲ τὴν Ρωσία εἶναι ἱστορική, παρὰ τὸν διαδικαστικὸ στὴν πράξη διάλογο, γιὰ τὴν ρύθμιση ἢ τὴν ἀπορρύθμιση τεχνικῶν θεμάτων· ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἰντλὶμπ εἶναι ζήτημα χρόνου, κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, ἐνῶ ἡ ἐκροὴ τῶν Τζιχαντιστῶν πρὸς τὴν Τουρκία μετὰ τῶν οἰκογενειῶν τους ἔχει ἀρχίσει ἤδη. Τὸ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Εὐρωπαίους εἶναι ἡ αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπ’ τὴν ἀπέναντι ἀκτή· ἡ Ἄγκυρα θὰ χρησιμοποιήσει τὸ ὅπλο αὐτό, ἀφοῦ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸ ποὺ τῆς ἀπομένει γιὰ ἐκβιασμὸ ἀπέναντι στοὺς τρίτους καὶ γιὰ ἀντιπερισπασμὸ στὸ ἐσωτερικό της. Τὸ πόσο εἶναι ἀρκετὸ θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος, διότι ἤδη οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία της γίνονται πολὺ ἰσχυρές, καθὼς ἡ λίρα ὑποτιμήθηκε στὶς ἕξι ἀνὰ δολλάριο μόνο μέσα στὶς τελευταῖες μέρες.