Σκόπια, ὁμολογία Γιοῦνγκερ

Ὁ Ζὰν Κλὼν Γιοῦνγκερ ἦταν εἰλικρινὴς γιὰ τὶς προσπάθειές του γιὰ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη τὸν Ἰούλιο 2015, μὲ τὸ δημοψήφισμα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ γιὰ τὶς πιέσεις πολλῶν ἑταίρων γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ αὐτήν· γιὰ ἕνα δὲν ρωτήθηκε, γιὰ τὸ περίφημο πρῶτο ἑξάμηνο καὶ τὶς συνέπειες του, αὐτὸ δὲν ἦταν στὶς προθέσεις τοῦ ἐρωτοῦντος. Πρόσθεσε ὅμως ὁ τέως πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι ἔπρεπε νὰ κάνει κάτι ἡ κυβέρνηση ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους ποὺ ζητοῦσαν λύση στὸ Σκοπιανό, ἀλλὰ δὲν θυμήθηκε τὸν σεβασμὸ τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν! κατὰ τὶς ψηφοφορίες στὸ Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων· ψιλὰ πράγματα αὐτά, ὅπως καὶ ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ παλαιοῦ ὀνόματος ἀπ’ τὴν ὑπουργὸ Ἐργασίας!