Ἡρωοποίηση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ἡρωοποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔχει ἀρχίσει ἀπ’ τὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων· ἔτσι διαβάζουμε, ὅτι ἔχει τὴν ἴδια βαρύτητα στὴν πολιτική μας ζωὴ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὡς ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἄλλο ἂν δὲν ἔχει κόμμα! Δὲν τὸ ἐξετάζουν, οὔτε τὴν καταστροφὴ ποὺ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα, οἰκονομικὴ καὶ ἐθνική· εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἑρμηνεύουν καὶ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις ἀμερικανοκεντρικά, χωρὶς ἄλλη διάσταση στὸ μυαλό τους. Ἔτσι, βλέπουν νίκη τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Συρία κι ὄχι πλήρη ρήξη του μὲ τὴν Μόσχα· ἄλλωστε, καὶ προεκλογικὰ εἶχαν ἐπιδείξει θαυμασμὸ οἱ ἴδιοι πρὸς τὸν ἡγέτη τους καὶ προέβλεπαν νίκη του καὶ στὶς τελευταῖες ἐκλογές. Ἀπεγοητεύθησαν, ἀλλὰ συνεχίζουν τὸ τροπάριό τους.