Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ στὶς δυτικὲς χῶρες· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0950 δολλάρια καὶ 120,1950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1568,30, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 54,38. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται διστακτικοί, ἐπειδὴ αὐξάνονται τὰ κρούσματα στὴν Δύση καὶ δὲν εἶναι βέβαιοι, ὅτι διαθέτουν οἱ χῶρες της τοὺς ἴδιους μηχανισμοὺς προστασίας μὲ τὴν Κίνα, τὸν ἴδιο πειθαρχημένο λαὸ καὶ φυσικὰ δὲν ἔχουν τὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητός των· ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πρώτων ἀσθενῶν εἶναι πράγματι ὑποδειγματική, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα γεννᾶται, ὅταν πολλαπλασιασθοῦν τὰ κρούσματα καὶ ἀπαιτηθεῖ ὁ ἀποκλεισμὸς ὁλοκλήρων ἐπαρχιῶν. Ἤδη στὴν Κίνα συζητεῖται τὸ ἄνοιγμα κάποιων ἐργοστασίων σὲ περιοχὲς ὑφέσεως τῆς ἐπιδημίας, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἀποφασίσθηκε τίποτε· στὴν Σιγκαπούρη ἡ μεγάλη ἀεροπορικὴ ἔκθεσή της διέκοψε τὴν λειτουργία της, ἐνῶ καὶ στὴν διεθνῆ ἔκθεση ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς Βαρκελώνης πολλοὶ εἶναι ἀπόντες.