Τζόνσον, ἐλεύθερες ζῶνες

Τὴν σύσταση δέκα ζωνῶν ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν ὑπόσχεται ὁ Μπόρις Τζόνσον, ὡς ἀπάντηση στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν ἐπαναφορὰ τῶν δασμολογικῶν περιορισμῶν μὲ τὴν Εὐρώπη· δὲν ἔχει διευκρινισθεῖ ἀκόμη τὸ ποιὲς πόλεις θὰ ἐπιλεγοῦν, οὔτε ὁ τρόπος λειτουργίας τους, ἀλλὰ θεωρεῖται ὡς ἀντίβαρο στὴν ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας. Πάντως οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις εἶναι ἀρνητικές, καθὼς καὶ στὸ Σίτυ σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, ἐνῶ οἱ ἰχθυοκαλλιέργειες σολωμοῦ τῆς Σκωτίας, προειδοποίησαν ὅτι ἀντιμετωπίζουν σοβαρὴ κρίση, ἐπειδὴ σημειώνεται αἰσθητὴ μείωση τῶν ξένων παραγγελιῶν· στὸ Σίτυ βλέπουν τὴν συρρίκνωση τῶν ἐργασιῶν του, ἐπειδὴ οἱ τοποθετήσεις πιστωτικῶν ἐκδόσεων γίνονται συνήθως σὲ συνεργασία μὲ εὐρωπαϊκὰ Χρηματιστήρια, ποὺ καὶ ἐπιλέγονται ὡς πρῶτα στὴν σειρά. Αὐτὰ προστίθενται στὴν μαζικὴ μεταφορὰ πιστωτικῶν ἐπιχειρήσεων σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις.