Μόναχο, ἀπουσία πάλι τῆς Ἑλλάδος στὴν διάσκεψη

Στὴν νέα διάσκεψη γιὰ τὴν Λιβύη στὸ Μόναχο τὴν Δευτέρα δὲν ἐκλήθη πάλιν ἡ Ἑλλάς, παρὰ τὶς παρακλήσεις τῆς κυβερνήσεώς μας πρὸς τὴν γερμανική· ἡ ἐπιλογὴ παρέμεινε ἡ ἴδια μὲ τὴν ἀρχική, καθὼς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν θέλησε νὰ δυσαρεστήσει τὴν Ἄγκυρα καὶ τοὺς παράγοντες τοῦ ΟΗΕ, παρ’ ὅτι εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι στὴν δεύτερη διάσκεψη θὰ μετέχουμε. Οἱ συνθῆκες ὅμως γιὰ τὴν Τουρκία εἶναι χειρότερες πλέον ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ προηγουμένου μηνός· ἡ κυβέρνηση τῆς Τριπόλεως εἶναι ἀπομονωμένη στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐνῶ καὶ οἱ Σύροι μισθοφόροι τῆς Τουρκίας δὲν δείχνουν πρόθυμοι νὰ πολεμήσουν κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Χαλίφα Χαφτὰρ ἢ φοβοῦνται γιὰ τὴν ζωή τους, καθὼς θεωροῦν δεδομένο ὅτι τὸ καθεστὼς δὲν ἀντέχει.