Διεύρυνση κατηγορητηρίου

Στὴν διεύρυνση τοῦ κατηγορητηρίου προσανατολίζεται ἡ Προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπή, πέραν τῶν εὐθυνῶν του γιὰ τὴν ὑπόθεση Νοβάρτις, μετὰ τὶς καταθέσεις τῶν πέντε εἰσαγγελέων κατὰ τοῦ Ρασποῦτιν· ἡ ἀπόφαση προβλέπεται ὁπωσδήποτε ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, διότι ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ ἡ Βουλὴ θὰ τῆς δώσει παράταση, μόνο γιὰ διεύρυνση. Ἡ κατάθεση τῶν κουκουλοφόρων ἀποφασίσθηκε, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται παραπομπὴ τοῦ Ρασποῦτιν καὶ γιὰ ἄλλες· ὁ ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ὅτι πρὸς τὰ ἐκεῖ βαδίζουν τὰ πράγματα καὶ ὀξύνει τὴν ἀντιπολίτευση σὲ ὅλα τὰ θέματα, μὲ σκοπὸ τὴν πόλωση, ἂν τὸ πετύχει, καὶ τὶς κατηγορίες, ὅτι πρόκειται γιὰ ἐκδικητικότητα τῆς δεξιᾶς. Ἄλλωστε, τὸ σύνθημά του εἶναι ἡ ἐπάνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ σαφὲς δόλωμα, τὸν ἐγκλωβισμὸ καὶ τῶν ἄλλων κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως στὴν τακτική του· ἀποδίδουν κάπως οἱ κινήσεις του, ἀλλὰ χωρὶς ἀπήχηση, καθὼς τὸ ΚΙΝΑΛ στὸ σκάνδαλο ταυτίζεται μὲ τὴν κυβέρνηση, ἂν δὲν ὑπερακοντίζει.