Κακοκαιρία Δυτικῆς Εὐρώπης

Ἡ κακοκαιρία τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τὶς τελευταῖες μέρες ἔχει πλήξει πολλὲς χῶρες καὶ χειρότερα τὴν Βρεταννία· δρόμοι καὶ οἰκισμοὶ ἔχουν κατακλυσθεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς δυσκολίες στὶς μετακινήσεις, οἱ ὁποῖες ἦταν χειρότερες στὰ ἀεροδρόμια. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ἐπιβατικὰ ἀεροσκάφη προσγειώθηκαν σὲ ἄλλο ἀεροδρόμιο καὶ ἄλλης χώρας, ἐνῶ ἕνα ἐπέστρεψε στὴν Νέα Ὑόρκη· ὁπωσδήποτε τὸν χειμῶνα οἱ θύελλες εἶναι περισσότερες, ἀλλὰ ἡ Κιάρα εἶναι χειρότερη ἀπ’ τὶς προηγούμενες. Πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι οἱ ἰσχυροὶ κυκλῶνες εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος, ἂν καὶ ἀναφέρονται πολλοὶ ἐξ ἴσου ἰσχυροὶ στὴν ἱστορία· ἡ τήξη τῶν παγετώνων ὅμως, μὲ πλέον ἐπικίνδυνη ἐκείνη τῆς Ἀνταρκτικῆς, μᾶλλον ἐνισχύει τὶς ὑποψίες τῶν πλέον ἀπαισιοδόξων οἰκολόγων.