Πόλωση, πρὸς συσπείρωση

Ἡ τακτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ μετωπικὴ σύγκρουση μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο σὲ αὐτὰ τῆς δημοσίας ἀσφαλείας καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ ὀφείλεται σὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο· στὴν συσπείρωση τῶν κομματικῶν του στελεχῶν, τὰ ὁποῖα ἢ ἔχουν διαρρεύσει στὴν ἀφάνεια ἢ ὑπνώττουν τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου, ἀγνοοῦντες ἢ καὶ περιφρονοῦντες τὶς ἐκκλήσεις τῆς Κουμουνδούρου. Ἄλλωστε, ἀκόμη καὶ οἱ προγραμματισμένες συνεδριάσεις κομματικῶν ὀργάνων ἀναβάλλονται· οἱ λόγοι πολλοί, μὲ πρῶτον τὴν ἀπροθυμία προσελεύσεως πολλῶν καὶ δεύτερον, τὶς σοβαρὲς διαφωνίες καὶ τὴν πρόνοια γιὰ ἀποφυγὴ σφοδρῶν ἀντεγκλήσεων, «ὅπου φτώχεια καὶ γκρίνια». Τὰ περὶ συγκλήσεως μὲ τὸ ΚΙΝΑΛ ἐντάσσονται σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, διέξοδο ἀναζητοῦν χωρὶς φῶς…