Γερμανία, πολιτικὴ ἀρυθμία

Ἡ παραίτηση τῆς προέδρου τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος προκαλεῖ πολιτικὴ ἀρυθμία στὴν Γερμανία, παρ’ ὅλο ὅτι διατηρεῖ τὴν θέση τῆς ὑπουργοῦ Ἀμύνης· ἡ Ἀννεγκρὲτ Κρὰμπ Καρενμπάουερ δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ εἶναι ὑποψήφιος καγκελάριος στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2021 καὶ ζήτησε τὴν ἀντικατάστασή της στὴν ἡγεσία τοῦ μεγαλυτέρου κόμματος τῆς χώρας. Οἱ σοβαρὲς ἀνακατατάξεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ προέρχονται ἀπ’ τὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς στὰ κρατίδια τῆς πρώην Ἀνατολικῆς Γερμανίας καὶ στὴν συνεργασία μαζί της γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Θουριγγίας, ἡ ὁποία ὅμως ἀνεκλήθη. Οἱ μετακινήσεις τῶν ψηφοφόρων πρὸς τὰ ἄκρα καὶ τὰ οἰκολογικὰ κινήματα συνεχίζονται, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ὑποχωρεῖ καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἡ θητεία τῆς ὁποίας λήγει τὸ 2021· ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἀποδυνάμωση τῆς γερμανικῆς ἐπιρροῆς στὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῆ πράγματα. Τὸ Βερολίνο ἐμφανίζεται ἀμήχανο, ὅπως καὶ στὴν ἐτήσια διάσκεψη τοῦ Μονάχου γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀσφάλεια.