Πλήρης ρωσοτουρκικὴ ρήξη

Ἡ ρωσοτουρκικὴ ρήξη, στὸ θέμα τῆς Συρίας, εἶναι πιθανώτατα πλήρης, χωρὶς προοπτικὲς συγκαλύψεώς της, ὅσο κι ἂν παρακάμπτεται γιὰ ἄλλους λόγους· ἡ ἧττα τῶν Τούρκων στὸ Ἰντλὶμπ μᾶλλον φαίνεται ὁριστική, καθὼς οἱ Σύροι προωθοῦνται συνέχεια καὶ καταλαμβάνουν τὰ τουρκικὰ ὀχυρά, παρὰ τὴν κατάρριψη ἑλικοπτέρου τους ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπιβεβαιώνει τὴν κατάσταση πανικοῦ του, διότι ζήτησε τὴν στήριξη τοῦ ΝΑΤΟ, ἐπειδὴ ὑφίστανται ἐπίθεση τὰ τουρκικὰ στρατεύματα ἀπὸ ξένες δυνάμεις· οἱ Δυτικοὶ ὅμως τὸν ἔχουν ξεγράψει, ἐνῶ ὁ φίλος του Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν σπεύδει εἰς βοήθειάν του. Οἱ Ρῶσοι θέτουν εὐθέως δύο θέματα, τὴν ἀποκοπὴ τῶν Τούρκων στὸ Ἰντλὶμπ ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ τὴν ἄμεση διακοπὴ τῆς ἀποστολῆς μισθοφόρων τους στὴν Λιβύη· ἡ Ἄγκυρα γνωρίζει, ὅτι δὲν δύναται ἐκλπληρῶσαι αὐτοὺς τοὺς ὅρους, παρ’ ὅλο ὅτι τοὺς δέχθηκε στὸ Σότσι, διότι σημαίνουν καταγγελία τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων.