Ἐπιδημία, ἁπάλυνση μέτρων

Στὴν ἁπάλυνση κάποιων μέτρων κατὰ τοῦ κοροναϊοῦ προβαίνουν οἱ κινεζικὲς ἀρχές, ἂν καὶ πολὺ προσεκτικά, παρὰ τὶς διεθνεῖς πιέσεις· ἔτσι μερικὰ ἐργοστάσια, ἐκτὸς τῆς ζώνης ἀπομονώσεως καὶ μὲ ἀπόδειξη ἀνυπαρξίας νέων κρουσμάτων, ἐπιτρέπεται νὰ ἐπαναλειτουργήσουν. Ἀφορᾶ κυρίως μονάδες προμηθείας ἀνταλλακτικῶν καὶ ἐξαρτημάτων ψηφιακῶν ἑταιρειῶν τῆς Δύσεως, διότι κινδυνεύει μὲ διακοπὴ ἡ παραγωγή τους· ἤδη οἱ νεκροὶ ξεπέρασαν τοὺς χίλιους καὶ τὰ κρούσματα τοὺς 40000, ἀλλὰ καταγράφονται καὶ 4000 θεραπευθέντες ποὺ πῆραν ἐξιτήριο. Ὁ φόβος μεταφέρεται πλέον στὶς ἄλλες χῶρες περισσότερο, γιὰ τὴν περίπτωση μαζικῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἐπιδημίας· διαθέτουν τὶς δυνατότητες ἐλέγχου της, ὅπως ἔγινε στὴν Κίνα; Μᾶλλον ἀρνητικὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση, ἐπειδὴ χωρὶς τὴν αὐστηρότητα τῆς τηρήσεώς τους καὶ τὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερνιῆς ζωῆς, αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο.