Διαστημική μας βιομηχανία

Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει ἀξιόλογη διαστημικὴ βιομηχανία, δηλώνει ὁ πρόεδρος τῆς ἑνώσεώς της, ΕΒΙΔΙΤΕ, Θανάσης Πότσης· ὁ σύνδεσμος περιλαμβάνει 45 βιομηχανίες, μὲ εἰδικότητα στὴν διαστημικὴ τεχνολογία καὶ μὲ κύκλο ἐργασιῶν 250 ἑκατομμύρια εὐρώ, σχεδὸν ὅλα σὲ ἐξαγωγές. Τὰ προϊόντα τους ἀφοροῦν ἐξαρτήματα, ἀλλὰ καὶ περισσότερο προσφορὰ λογισμικοῦ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησή τους· εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία THALES, πρωτοπόρος στὴν εὐρωπαϊκὴ διαστημικὴ τεχνολογία, συνεργάζεται στενὰ μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες, ὅπως καὶ ἡ γερμανικὴ OHB καὶ ἡ ἰταλικὴ SMAEL, ποὺ ἄνοιξε θυγατρική της στὴν Βέροια· ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη διπλασίασε τὴν συμμετοχή μας στὸν εὐρωπαϊκὸ διαστημικὸ ὀργανισμό, ὁπότε ἔρχονται, κατὰ τὸ καταστατικό του, καὶ τουλάχιστον διπλάσιες παραγγελίες στὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ οἱ παραγγελίες πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις μας εἶναι πολὺ μεγαλύτερη.