Ἐξωτερικὴ πολιτική, μὲ ἐξασφάλιση συναινέσεως

Στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς ἔγινε συζήτηση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, μετὰ τὴν ἐνημέρωσή του ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν· τὸ κλίμα ἦταν συναινετικό, ὅπως δήλωσε ὁ Νίκος Δένδιας, μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων νὰ ὑποβάλουν ἐποικοδομητικὲς παρατηρήσεις. Ἡ προθυμία τῆς κυβερνήσεως γιὰ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις ἐπιτρέπει τὸν διάλογο καὶ τὴν ἀμοιβαία κατανόηση, παρὰ τὶς ὅποιες δημόσιες ἀντεγκλήσεις μερικὲς φορές, χωρὶς ὅμως προεκτάσεις. Στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως τῶν Ὑπουργῶν Ἀμύνης τοῦ ΝΑΤΟ ἔγινε ἡ συνάντηση τοῦ Νίκου Παναγιωτόπουλου μὲ τὸν Χαλασὶ Ἀκάρ, στὴν ὁποία καὶ συζητήθηκαν ὅλα τὰ διμερῆ θέματα, ἀπ’ τὸ Αἰγαίο, μέχρι τὰ θαλάσσια σύνορα καὶ τὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Ὁ Ἕλλην ὑπουργὸς ἐπανέλαβε τὴν ἀποφασιστικότητά μας προστασίας τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητος.