Προανακριτικὴ καὶ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ κλήση σὲ κατάθεση τῶν προστατευομένων μαρτύρων καὶ τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς θεωρεῖται ὡς καταλύτης στὴν πολιτική μας ζωή, ἐπειδὴ θὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ κατὰ πόσον οἱ κατηγορίες ἰσχύουν ἢ ἦταν πολιτικὴ σκευωρία, ὅπως ἰσχυρίσθηκαν ἐξ ἀρχῆς οἱ κατηγορηθέντες πολιτικοί· ἡ κατάθεση θὰ γίνει σὲ Ἐπιτροπὴ τῆς Προανακριτικῆς καὶ σὲ οὐδέτερο χῶρο, ἴσως στὸν Ἄρειο Πάγο. Πάντως χθὲς ὁ Σταῦρος Κοντωνῆς, ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τὴν ἐπίμαχη περίοδο, χαρακτήρισε σοβαρὲς τὶς καταγγελίες, γιὰ ἀνάμιξη τοῦ ἀναπληρωτοῦ του ὑπουργοῦ, καὶ ζήτησε τὴν διαλεύκανσή τους, καὶ μὲ ἐξέταση κατ’ ἀντιπαράσταση· ἀλλὰ δὲν σταμάτησε ἐκεῖ, παρὰ καταλόγισε εὐθύνες καὶ στὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική του καὶ διαφοροποιήθηκε ἀπ’ τὴν ἐσωκομματικὴ ἔκθεση, γιὰ τὴν περίοδο ἐκείνη καὶ τὴν ἧττα στὶς ἐκλογές. Τὰ πρῶτα δημόσια ρήγματα παρουσιάζονται ἀπὸ κορυφαῖα ἄλλοτε στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· τὸ ποιὲς διαστάσεις ἔχουν στὸ ἐσωτερικό του εἶναι ἄγνωστο κι ἀπρόβλεπτο μᾶλλον.