Ἀρχαιότητες καὶ Ἐπανάσταση

Τὴν ἔκθεση τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀραχιολογικοῦ Μουσείου, «Δι’ Αὐτὰ ἐπολεμήσαμεν… Ἀρχαιότητες καὶ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση», ἐγκαινίασε προχθὲς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, μὲ τὴν παρουσία τῶν Κώστα Τασιούλα, Λίνας Μενδώνη καὶ Κωνσταντίνου Τσιάρα· ἡ ἔκθεση, μὲ ἀναφορὰ στὸν στρατηγὸ Μακρυγιάννη, ὑπογραμμίζει τὴν ἀκλόνητη πίστη τῶν ἐπαναστατῶν, γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἀγῶνος των ὡς κληρονομιᾶς τῆς ἀρχαιότητος. Ἦταν δεδομένα αὐτὰ στὴν καθημερινότητα τῶν ἀγωνιστῶν, κι αὐτὸ ὑπογραμμίζεται στὴν ἔκθεση. Ταυτοχρόνως ἡ κυβέρνηση κυκλοφόρησε βίντεο μὲ παρουσίαση ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ πρώτου ἑπταμήνου· δὲν εἶναι λίγα, ἀλλὰ περισσότερο εἶναι ὁ ἀέρας καὶ ἡ ἄλλη ψυχολογία τῶν Ἑλλήνων, ὅτι ἄλλαξαν πολλὰ καὶ μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε τὴν ἀνοδικὴ πορεία…