Μόναχο, πρὸ τετελεσμένων

Πρὸ τετελεσμένων γεγονότων κινδυνεύει νὰ βρεθεῖ ἡ διάσκεψη τοῦ Μονάχου γιὰ τὴν Λιβύη, καθὼς οἱ ἐξελέξεις στὸ ἔδαφος προτρέχουν· τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας συνέρχεται γιὰ τὴν ἀμυντικὴ προστασία τῆς χώρας ἀπ’ τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῆς βοηθείας πρὸς τοὺς ἀντιμαχομένους, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀναμέτρηση τῶν ἀντιπάλων οἱ συγκρούσεις πλέον γίνονται στὸ κέντρο τῆς Τριπόλεως. Ἡ ἀντοχὴ τῆς τουρκόφιλης κυβέρνησης εἶναι προβληματική, καθὼς τίθεται εὐθέως τὸ πρόβλημα τῶν παρεμβάσεων τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων, μὲ τὴν ἀποστολὴ Τζιχαντιστῶν ὡς μισθοφόρων· ἡ Ρωσία θέτει τὸ θέμα αὐτὸ ὡς κύριο στὴ διάσκεψη, φέροντας τὴν Ἄγκυρα, ὄχι μόνο στὴν πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωσή της, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη λήψεως προσθέτων μέτρων κατὰ τῆς τρομοκρατίας. Οἱ ὅσοι Δυτικοί, δηλαδὴ Ἀμερικανοὶ καὶ Βρεταννοί, στήριζαν ἐμμέσως πλήν σαφῶς τοὺς Ἰσλαμιστὲς ὑποχρεώνονται σὲ ἀπολογία· αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν προηγούμενη πολιτική τους, ἀλλὰ θὰ βρεθοῦν ἐμφανέστατα σὲ δυσχερῆ θέση.