Μεταναστευτικό, ἀκρότητες

Τὶς ἀκρότητες στὸ μεταναστευτικὸ δείχνουν ὅτι ἐγκαταλείπουν οἱ αὐτοδιοικητικοὶ τῶν νησιῶν· ἡ διαδήλωση στὴν Ἀθήνα ἔγινε, μπροστὰ στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συμμετοχὴ Ἀθηναίων. Ἔτσι, ὁ περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου δέχεται συνάντηση μὲ τὸν Νότη Μηταράκη ἐντὸς τοῦ μηνός, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀνάκληση τῶν ἐπιτάξεων· ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν φάνηκε συνδράμειν τοὺς διαδηλωτές, εἴτε ἐπειδὴ δὲν ἀνταποκρίθηκαν στὸ αἴτημα τῆς ἡγεσίας του τὰ στελέχη του τῆς πρωτευούσης, εἴτε γιατὶ δὲν ἔχει κόσμο γιὰ κινητοποίηση. Αὐτὸ φάνηκε καὶ στὰ Γιάννινα, ὅπου μόνο μερικὲς δεκάδες συγκεντρώθηκαν στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο, μὲ ἄδειες θέσεις, σὲ πόλη ἑκατονπενῆντα χιλιάδων κατοίκων· ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιχείρησε κερδίσαι τὶς ἐντυπώσεις, μὲ τὴν παρουσία του σὲ μπὰρ τῆς πόλεως τὸ βράδυ. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀναγνωρίζει τὰ προβλήματα τῶν νησιωτῶν, ἀλλὰ ὄχι τὴν ἀνάδειξή τους εἰς βάρος ἄλλων· ὅλοι μας φέρουμε τὴν εὐθύνη τους, χωρὶς οὐδεμία ἐξαίρεση.