Ἀναθεώρηση τῆς ἀναπτύξεως

Στὴν ἀναθεώρηση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος προβαίνουν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί· ἔτσι ἡ Ἐπιτροπὴ στὴν νέα ἔκθεσή της προβλέπει γιὰ φέτος 2,4%, ἀπὸ 2,2% προηγουμένως καὶ πλησιάζει πρὸς τὸ ποσοστὸ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, 2,5%. Ἡ ἀνάταση μας ἑδραιώνεται, μὲ προοπτικὲς ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων, καὶ κύριο μοχλὸ τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς καὶ ὑπονομευτικὸ τὸ ἐσωτερικὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο, τὸ ὁποῖο καὶ ὁδήγησε σὲ πτώση τὸ Χρηματιστήριο· στὴν ἀγορὰ ὅμως ἐνισχύεται ἡ αἰσιοδοξία, καθὼς ἀναμένεται καὶ ἡ ψήφιση τοῦ σχεδίου «Ἡρακλῆς» γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιτρέψει στὶς τράπεζες τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια. Ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζει νέο σχέδιο γιὰ τὴν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, ἂν καὶ 42000 ὀφειλέτες ποὺ ὑπέβαλαν αἴτηση γιὰ ρύθμιση ἔχουν ἐξαφανισθεῖ καὶ τοὺς ἀναζητοῦν οἱ τράπεζες μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα.