Προβλήματα τῆς Γερμανίας

Τὰ προβλήματα τῆς Γερμανίας αὐξάνονται, μαζὶ μὲ ἐκεῖνα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης περισσότερο· οἱ Γερμανοὶ δείχνουν ὅτι κουράστηκαν πλέον ἀπ’ τὴν καγκελάριο, μετὰ ἀπὸ δεκαπενταετία στὴν ἐξουσία, πέραν τῶν προσθέτων προβλημάτων, κι ἐπιθυμοῦν τὴν διαδοχή της. Ἄλλωστε, ἡ ἴδια τὸ ἔχει δηλώσει, ὅτι τοῦ χρόνου, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τρεχούσης θητείας της, θὰ ἀποχωρήσει ὁριστικά· ἡ παραμονή της, γιὰ ἕναν ἀκόμη χρόνο, ὀφείλεται σὲ πολιτικοὺς λόγους, ἐπειδὴ οἱ Σοσιαλδημοκράτες ἔχουν δηλώσει, ὅτι δὲν ἀποδέχονται ἄλλον καγκελάριο κι ἔτσι ἀποσύρονται ἀπ’ τὴν συνεργασία μὲ τοὺς Χριστιανοδημοκράτες. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ὑφίσταται δομικὲς ἀλλαγές, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας, δευτερευούσης σημασίας ὅπως φαίνεται, ὅσο μὲ τὶς νέες συνθῆκες ζωῆς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας· οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὑστερεῖν στὴν ἀποδοχή της στὴν καθημερινή τους ζωή, παρὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους στὴν προηγούμενη βιομηχανικὴ ἐποχὴ ἢ μᾶλλον ἐξ αὐτοῦ…